Vann er kilden til alt liv

Uansett hvor lenge en tror det er siden jorda ble til, så er det enkelt ting en ikke kan argumentere mot. For eksempel har vi fenomener som at sollys og vann må til for at liv kan eksistere. Sistnevnte er kanskje det aller mest interessante, siden det er det vi mennesker jakter mest etter. Selv om den etablerte verden i dag har gode systemer for vann, både når det gjelder lagring og distribusjon, så finnes det fortsatt skumle eksempler.

For eksempel har vi hatt krisen i California, hvor det nesten gikk tomt for vann etter en lang tørke og hjemmene ikke hadde mye vann å gå på. Vi har også eksempler som Cape Town, der en hel by er i ferd med å gå tom for vann og folk frykter for sine hjem. Få skjønner hvor viktig vann faktisk er, og da ikke bare rent drikkevann. Vann er viktig for mange prosesser, alt fra dyrking til dusjing og alt imellom. Vann er rett og slett ikke bare nødvendig for liv å etablere seg, men også for liv å opprettholde seg på denne jorden.

Derfor vil vann fortsette å være viktig fremover, og det kan vi se på de mange initiativene som blir satt i gang innen vann. En av de kanskje aller mest diskuterte aspektene ved vann er dets innhold. Selv om de fleste tror at vann simpelthen er vann, så blir naturligvis vannet behandlet med en rekke stoffer.

Drikk bedre og renere vann

Vann inneholder nemlig en rekke mikroorganismer som for eksempel UV desinfeksjon hjelper med å fjerne. Dette kan være alt fra naturlige bakterier som er sunne for oss, til farlige bakterier fra dyr som har bevegd seg rundt eller i vannet. Uansett er det essensielt å få fjernet dette, og på denne måten holde oss mennesker friske og få godt vann i springen i våre hjem. Mye av grunnen til at vi mennesker lever enda lengre enn før ligger ikke bare i medisiner, men i det faktum at vi blir sjeldnere syke.

En av de største faktorene til dette er det rene drikkevannet vi nyter i dagens hjem. Her er vi velsignet med et drikkevann som sjeldent drar med seg bakterier, slik tilfellet er i mange andre deler av verden. Dermed blir vi sjeldnere syke av dette enn noensinne. Bare tenk på alle de bakteriene vi måtte ta inn i våre systemer tilbake i tiden, spesielt under den industrielle revolusjon hvor våre elver og innsjøer var dumpeplassen til mange kjemikalier til og med.

Vi lever i en fantastisk verden her i Vesten, hvor vår aller viktigste ressurs, vannet vårt, er rent og klart for konsumering rett i springen i våre hjem. Dette er noe vi må jobbe hardt for å beholde, og desinfeksjon av bakterier er kanskje det aller viktigste steget vi kan ta her.