Hva kan du gjøre for et bedre inneklima?

Syns du at luften hjemme er litt tung? Har du vanskelig for å puste inne? Det finnes mange gode løsninger for deg som vil ha et friskt og godt inneklima. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som bidrar til godt inneklima, og hvilke faktorer som kan gjøre det mindre behagelig å oppholde seg hjemme, og faktorer som faktisk kan skade boligen din om du ikke gjør noe med dem.

Regelmessig lufting er et viktig element i kampen for et godt inneklima

Det første som de fleste vil fortelle deg, er at en bolig krever regelmessig lufting . I eldre boliger er dette som regel satt i system. Gjerne finer man passive luftesjakter i vegger eller i taket, som bidrar til en jevn gjennomstrømming av luft i huset. Dette er noe som det er blitt slutt på i moderne boligbygging, i løpet av de siste 20 årene. Det sies at energikostnadene for oppvarming blir for store, og at det derfor koster for mye med passive lufteanlegg. Det finnes flere løsninger for å arbeide rundt denne utfordringen.

Det viser seg at de fleste ikke lufter på mest formålstjenlig vis, og at de dertil ikke lufter ofte nok. Man anbefales å lufte en bolig som er i bruk, hver andre time. Den beste måten er å lufte raskt og effektivt i løpet av kort tid. Som regel er det nok å ta en runde rundt i boligen, og åpne alle vinduer og dører på vidt gap, for så med et å fortsette runden, ved å lukke alle dører og vinduer igjen. Gjør du dette så har du skiftet ut luften fullstendig.

Derimot, så er det å ha vinduet stående på gløtt, en lite økonomisk løsning. Da har du nemlig det samme problemet som når du har et hus med passiv lufting. Du kommer til å ha konstant trekk, noe som ikke er bra for helsen, du får kalde punkter inne i huset, og det kan føre til ansamling av fuktighet på feil sted, så vel som at det koster mer å holde huset varmt.

Den tekniske løsningen er et aktivt lufteanlegg som holder på varmen

I løpet av de siste årene har det aktive fokuset på enøk og inneklima også ført med seg mer avanserte tekniske løsninger. Et sentralt lufteanlegg er fortsatt i dyreste laget, men det finnes luftesystemer som er smarte og som arbeider både autonomt, så vel som i samstemthet, som ikke koster all verden.

Et av de enkleste anleggene har en delepris som ligger på rundt kr 2 000. Om du har et hus med passiv lufting kan slike systemer enkelt tilpasses, og om du har et mer moderne, og lufttett hus, så er det enkelt å legge opp en strømledning og å lage to nye hull i veggen.

Prinsippet baserer seg på to luftinger med ventilator. De har et filter av keramikk og kobber, som varmes opp av at den varme inneluften strømmer gjennom, og så forlater huset, sammen med noe av luftfuktigheten.

Dette systemet fungerer best om du installerer to luftinger i motsatt ytterkant av huset. Etter ett minutt snur nemlig luftstrømmen, og frisk luft blåses inn, og varmes opp av keramikkfilteret. For å holde trykket i huset jevnt, slik at du unngår overtrykk eller undertrykk, som tvinger luft ut eller inn andre steder, er det best å ha to slike luftinger som jobber i motsatt takt til hverandre.

I dag finnes slike systemer fra flere leverandører, og de beste er digitale, og kommuniserer trådløst med hverandre. Da blir det ingen utfordring å få dem til å løpe i mot-takt til hverandre. Men det finnes også andre systemer hvor begge apparater må forbindes med hverandre ved hjelp av en ledning, og en taktbryter som regulerer driften.

Det finnes selvfølgelig også andre løsninger som bidrar positivt til inneklima. Dertil kan man telle at det hjelper å fyre med ved, for så å slå av eventuelle panelovner, som gjerne gjør det for tørt inne. På sidene våre finner du også flere gode tips, som hjelper deg med å gjøre det behagelig hjemme.